• svg
 • svg

Контакти

79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

Написати нам

* Please Fill Required Fields *
img

Графік роботи

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg

  Контакти

  79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Графік роботи

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Повідомлення про річні загальні збори акціонерів

  Новини / 06.03.2012

  06-02-2012. Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» повідомляє, що річні загальні збори ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» відбудуться 10 квітня 2012 р. о 17.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112.

  Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 16-30 до 16-50.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

  З матеріалами, які стосуються порядку денного річних загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, кабінет № 1 з 10-00 до 12-00. 

  Довідка за телефоном: 252-10-01, 293-46-54.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  2. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за звітний період.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік;
  5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році;
  6. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства;
  7. Про обрання Ревізора Товариства;
  8. Про уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди Ревізору Товариства та обрання особи, яка підписуватиме договір з Ревізором Товариства;
  9. Про затвердження Положення про Ревізора Товариства;
  10. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

  Найменування показника Період
    Попередній 2010 р. Звітний 2011р.
  Усього активів 40506 72622
  Основні засоби 14281 13938
  Довгострокові фінансові інвестиції 1614 1674
  Запаси 13015 21045
  Сумарна дебіторська заборгованість 5865 15095
  Грошові кошти та їх еквіваленти 159 13
  Нерозподілений прибуток 1044 9839
  Власний капітал 3824 12619
  Статутний капітал 438 438
  Довгострокові зобов’язання 19961 1501
  Поточні зобов’язання 16721 36382
  Чистий прибуток (збиток) -1719 8795
  Середньорічна кількість акцій 87574 87574
  Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) —- —-
  Загальна сума, коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду —- —-
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 549 697

   

  Голова Правління                 ___________________         Богоніс М.Я.

  Догори