• svg
 • svg

Контакти

79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

Написати нам

* Please Fill Required Fields *
img

Графік роботи

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg

  Контакти

  79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Графік роботи

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  До уваги акціонерів

  Новини / 26.03.2012

  Повідомляємо, що на вимогу акціонера і за прийнятим Наглядовою радою рішенням (протокол засідання 19/03-12 від 19.03.2012р.), наступним чином змінено (доповнено) порядок денний річних загальних зборів ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”, які відбудуться 10 квітня 2012 року о 17:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 112(повідомлення про проведення річних загальних зборів було надіслано 09.03.2012 року).

  Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (далі – «ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»)(код за ЄДРПОУ 05393518) повідомляє, що річні загальні збори ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» відбудуться  10 квітня 2012 р. о 17.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 16-30 до 16-50.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

  З матеріалами, які стосуються порядку денного річних загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, кабінет № 1 з 10-00 до 12-00.

  Довідка за телефоном: 252-10-01, 293-46-54.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  2. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за звітний період.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік;
  5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році;
  6. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства;
  7. Про обрання Ревізора Товариства;
  8. Про уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди Ревізору Товариства та обрання особи, яка підписуватиме договір з Ревізором Товариства;
  9. Про відчуження частки у статутному капіталі корпоративного підприємства;
  10. Про затвердження Положення про Ревізора Товариства;
  11. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

  Голова Правління                                                    Богоніс М.Я.

  Догори