• svg
 • svg

Контакти

79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

Написати нам

* Please Fill Required Fields *
img

Графік роботи

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg

  Контакти

  79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44 тел.: (032) 224-94-74, факс: (032) 224-92-88

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Графік роботи

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Повідомлення про проведення загальних зборів

  Новини / 09.07.2013

  Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства відбудуться 13 серпня 2013 р.

  Позачергові Загальні збори Товариства відбудуться 13 серпня 2013 р. о 12.00 за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 07 серпня 2013 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

  Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, приймальна з 10-00 до 12-00 год. Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника, та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, виданої відповідним зберігачем цінних паперів Товариства станом на дату подання письмового запиту. Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з зазначеними документами – корпоративний секретар Товариства. Довідка за телефоном: (032)224-92-88

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

  1. Про дострокове переобрання складу Наглядової ради Товариства;
  2. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.
  3. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

  повідомлення від  09.07.2013

  Догори